Kerken tekenen verklaring

Op woensdag 10 december 2014 hebben 26 kerkgenootschappen, op initiatief van de Raad van Kerken, een gezamenlijke verklaring ondertekend waarin zij grensoverschrijdend gedrag afwijzen en beloven maatregelen te nemen met het oog op preventie. Met het ondertekenen van deze verklaring laten de kerken zien dat een veilige kerk niet een zaak is van goede voornemens. Met deze verklaring plaatsen de kerken zichzelf in de actie stand. Veiligheid ontstaat namelijk niet vanzelf. Daar moet je blijvend aan werken!

De verklaring kunt u hier lezen.