Me Too

Met de hashtag #MeToo delen duizenden Nederlandse vrouwen hun ervaringen met seksueel misbruik en intimidatie op sociale media. De actie moet seksueel geweld uit de taboesfeer halen, en aantonen hoe wijdverbreid het is.

We juichen het toe, elk initiatief dat zich richt tegen misbruik is welkom. Tegelijk beseffen we dat social media vluchtige media zijn en dat de aandacht hiervoor weer even makkelijk verdwijnt als ze opgekomen is. Om een cultuur te veranderen waarin misbruik en grensoverschrijdend gedrag geaccepteerd lijkt te zijn, is wel wat meer nodig.

We zullen met elkaar een spade dieper moeten steken. Waar het om gaat is blijvende aandacht creëren voor een veilige omgeving waarin je grenzen aan mag geven, waar je grenzen gerespecteerd en onveilige situaties gemeld mogen worden. En, minstens zo belangrijk, waar opvolging wordt gegeven aan een melding. In een cultuur waar misbruik wordt toegedekt of, erger nog, wordt geaccepteerd lijken dader en omstanders een verbond te sluiten. Beiden hebben er belang bij dat het misbruik niet naar buiten komt.

Als er ergens een omgeving is waar het gesprek over seksuele veiligheid gevoerd moet kunnen worden is het wel in de kerk. Immers in de kerk weet je als geen ander wat God van je wil. Hij is duidelijk in zijn regels over het omgaan met je naaste.

Op initiatief van het Meldpunt zijn in de kerken inmiddels ruim 450 vertrouwenspersonen aangesteld. Geef hen een podium het gesprek hierover te beginnen, in samenwerking met de predikant, de kerkenraad, de jeugdraad of andere personen op leidinggevende posities. Het preventiepakket Veilig Jeugdwerk biedt een variatie aan materiaal om over seksuele veiligheid door te spreken.

Wat kan je doen als je slachtoffer bent van ongewenste intimiteiten? Is er in jouw gemeente een vertrouwenspersoon? Maak een afspraak en praat er over door. Of neem contact met ons op, we kunnen met je meedenken welke stappen je het beste kunt zetten. Misschien wil je je verhaal alleen maar kwijt? Ook dan ben je welkom. Je kunt je verhaal ook plaatsen op een christelijke site met verhalen van slachtoffers. Kijk eens op http://www.ikmeldhet.nl/.

Wat kan je als omgeving doen? Luister naar het verhaal en neem het serieus. Overweeg samen met het slachtoffer of en zo ja welke stappen gezet moeten worden. Recent is het boekje ‘Wat wij kunnen doen’ verschenen. In dit boek staan adviezen voor mensen uit de omgeving van een slachtoffer van misbruik. Uiteraard kan je voor advies ook bij het Meldpunt terecht.

Op Groot Nieuws Radio is het interview met het Meldpunt Misbruik over dit onderwerp na te lezen en te luisteren.