Toerustingsdag 2021

De ongemakkelijke realiteit van seksueel misbruik.

Evaluatie en materiaal Toerustingsdag ‘Horen zien en spreken’

Almatine Leene, predikant, Theoloog des Vaderlands en ervaringsdeskundige hield een indrukwekkende lezing.
De lezing van Almatine Leene met de titel: ‘Horen, zien en spreken’ is hier te bekijken

Workshop 1 ’Openheid en recht doen’, Almatine Leene  
In deze workshop is met de deelnemers doorgesproken over de lezing van Almatine Leene: ‘Horen, zien en spreken’ 

Workshop 2 De rol van omstanders, Christien de Ruyter en Hannah, ervaringsdeskundige. 
Met Hannah als ervaringsdeskundige ontdekten we het belang van een veilige omgeving waarin seksueel misbruik gemeld kan worden. Wat heb je nodig van je omgeving om veilig je verhaal te kunnen vertellen? Lees één van de slides van Hannah waarin ze uitlegt wat helpend is. 

Workshop 3 Horen, zien en? Dilemma’s bij omstanders, Eduscènes
In de workshop van Eduscenes  “horen zien en spreken” wordt de rol van de omstanders van het slachtoffer belicht met een pakkende scène, die laat zien hoe ingewikkeld het soms kan zijn om de juiste woorden te vinden die recht doen aan de erkenning van het slachtoffer. Tevens illustreert de scène de schrijnende situatie waarbij in het verleden, ten tijde van het misbruik, omstanders bewust hebben gezwegen dan wel onhandig en onmachtig zijn geweest om het slachtoffer de juiste ondersteuning te geven.

Workshop 4 Een veilige kerk, Ineke van Dongen  
De omgeving speelt een belangrijke rol in het bestrijden van seksueel misbruik. Wat heb je nodig om de aanspreekcultuur in je gemeente te verbeteren? We werken met het 5-stappenplan voor omstanders van grensoverschrijdend gedrag en seksueel misbruik. Voor deze workshop is o.a. gebruik gemaakt van het onderzoeksrapport ‘Grensoverschrijdend gedrag aanpakken’ van Kenniscentrum Movisie. Je vindt hier de ppt presentatie. Het 5-stappenplan kan je hier downloaden

Workshop 5 Kind van de rekening, Alise Vleesenbeek, stichting Chris! 
Als een situatie van seksueel misbruik zich voordoet in je gemeente, dan brengt dit een enorme onrust met zich mee.  Volwassenen horen en spreken erover. Kinderen en jongeren merken en voelen het. Voor de volwassen gemeenteleden is in deze situatie veel aandacht. Hoe betrek je kinderen hierbij? Je kunt de gebruikte ppt presentatie hier downloaden

Workshop 6 Moet dat nou écht, de zedenpolitie erbij halen?, Willem Kolkman 
Met deze workshops gaf Willem Kolkman een kijkje in de “keuken” van de zedenpolitie en justitie, hoe zij omgaan met seksueel gerelateerde feiten. Maak gebruik van hun kennis en ervaring! In de ppt presentatie kan je nog een keer terugblikken op deze workshop.

Workshop 7 Hoe blijf jij overeind?, Marloes Hagendijk 
Aan de slag met jezelf. Hoe jij overeind kan blijven als er veel op je afkomt en van jou verwacht wordt. Hoe houd je dit vol en hoe blijf je zorgvuldig en met wijsheid handelen? Bij deze workshop is gebruik gemaakt van een ppt presentatie inclusief een werkvorm. 

Workshop 8 Crisis in de kerk! Nee toch, niet bij ons…, Bert Wienen 
Bert Wienen is gemeentebegeleider en legt uit welke dynamieken er bij alle betrokkenen spelen als misbruik bekend wordt. Een weergave van de workshop vind je in de gebruikte ppt presentatie