Toerustingsdag 2022

Macht en onmacht bij seksueel misbruik’

Terugblik Toerustingsdag 5 november 2022

We kijken terug op een boeiende dag over een actueel thema. Macht en onmacht spelen een grote rol bij seksueel misbruik. Seksueel misbruik in kerkelijke context zet ons stil bij de risico’s van misbruik van macht van kerkelijke functies, Bijbelteksten en gebed.

Jeannette Westerkamp neemt ons in haar lezing mee naar het verschijnsel macht in de bijbel. Vanaf de schepping, de relatie Adam en Eva tot aan de huidige samenleving. En komt tot de slotsom dat we vooral een cultuur nodig hebben waar mensen niet alleen kwaad proberen aan te pakken maar een veilige cultuur proberen te creëren. Waar mensen elkaar in hun kracht zetten.

Workshops

Workshop 1 Verantwoordelijkheid en zelfzucht, verwerking lezing. Workshopleider Jeannette Westerkamp, theoloog, justitiepredikant. Je kunt de lezing met de aanvullingen naar aanleiding van workshop 1 hier downloaden.

Workshop 2 De (on)macht van het slachtoffer. Workshopleider Geke Boeringa, coach-counselor, systeemtherapeut. Lees de samenvatting van de workshop en de weergave van het digibord.

Workshop 3 De macht van de dader, over splitting. Workshopleider Bert Wienen, psycholoog, associate lector hogeschool Windesheim. De bij deze workshop gebruikte powerpoint vind je hier.

Workshop 4 De (on)macht van de omgeving. Workshopleider Ineke van Dongen, coördinator Meldpunt Misbruik in Kerkelijke Relaties. In deze workshop is gebruik gemaakt van een powerpoint presentatie en het Omstanders Interventie Model.

Workshop 5 De kracht van recht doen. Workshopleider Avelien Haan, docent/onderzoeker NHL Stenden Thorbecke Academie en secretaris klachtencommissie SMKR. De bij deze workshop gebruikte powerpoint vind je hier.

Workshop 6 De (on)macht van justitie. Workshopleider: Willem Kolkman, voorm. zedenrechercheur bij politie. De bij deze workshop gebruikte powerpoint vind je hier.

Workshop 7 De invloed van de media. Workshopleider: Reina Wiskerke, columnist en redacteur bij het Nederlands Dagblad. Je kunt de samenvatting van deze workshop hier nalezen.

Workshop 8 Machtsspelletjes. Theatergroep Eduscènes. ” Als Eduscènes hebben we de groep laten ervaren op welke manier er machtsverhoudingen kunnen ontstaan in een situatie waarbij eventueel grensoverschrijdend gedrag een rol speelt. De toeschouwers hebben zich op diverse manieren kunnen uitspreken over de machtsverhoudingen die zich ontwikkelde in de scene. En met hun persoonlijke ervaring een vertaalslag kunnen leggen naar hun dagelijkse praktijk.”