Toerustingsdag

De ongemakkelijke realiteit van seksueel misbruik.

Toerustingsdag vertrouwenspersonen 2021

Datum 6 november 2021

Omstanders van seksueel misbruik hebben verschillende manieren om de ongemakkelijke realiteit van seksueel misbruik uit de weg te gaan. Wegkijken, bagatelliseren, ontkennen zijn herkenbare systemen. Voor het slachtoffer kan dit traumatischer zijn dan het misbruik zelf. Er is een beweging nodig van getuigen die opstaan en zich uitspreken tegen misbruik. Een kerk die recht doet aan slachtoffers en zich sterk maakt voor een veilige omgeving.

Hoofdlezing 

Horen zien en spreken
Almatine Leene spreekt vanuit haar eigen ervaring en vanuit Bijbels perspectief over recht doen in het kader van seksueel misbruik. Recht doen is een belangrijk thema in de Bijbel, maar hoe verhoudt dit zich tot vergeving? En wat vraagt het van ons?  
Almatine Leene is predikant, Theoloog des Vaderlands en ervaringsdeskundige.

Lezing en workshops

De lezing en het materiaal van de workshops van de Toerustingsdag van 6 november 2021 vind je hier.

Toerustingsdag vertrouwenspersonen 2022

Op deze pagina vind je vanaf het voorjaar 2022 informatie over de Toerustingsdag die we voor november 2022 willen organiseren.