Toerustingsdag 2022

‘Macht en onmacht bij seksueel misbruik’

Macht en onmacht spelen een grote rol bij seksueel misbruik. Recente onthullingen van seksueel misbruik maken dit opnieuw duidelijk. Spelen deze machtssystemen ook een rol in de kerk? Hoe herken je die en hoe voorkom je deze vorm van machtsmisbruik?
Seksueel misbruik in kerkelijke context zet ons stil bij de risico’s van misbruik van macht van kerkelijke functies, Bijbelteksten en gebed.

In de workshops gaan we in op het mechanisme van macht en onmacht bij seksueel misbruik vanuit het perspectief van pleger, slachtoffer en omstanders. Welke rol hebben de media en wat kan rechtdoen betekenen voor alle betrokkenen?

Lezing

Jeannette Westerkamp, theoloog, justitiepredikant verzorgt de lezing ‘Verantwoordelijkheid en zelfzucht’, over macht en seksualiteit in de bijbel.

Workshops

Workshop 1 Verantwoordelijkheid en zelfzucht, verwerking lezing. Workshopleider Jeannette Westerkamp, theoloog, justitiepredikant.

Workshop 2 De (on)macht van het slachtoffer. Workshopleider Geke Boeringa, coach-counselor, systeemtherapeut.

Workshop 3 De macht van de dader, over splitting. Workshopleider Bert Wienen, psycholoog, associate lector hogeschool Windesheim.

Workshop 4 De (on)macht van de omgeving. Workshopleider Ineke van Dongen, coördinator Meldpunt Misbruik in Kerkelijke Relaties.

Workshop 5 De kracht van recht doen. Workshopleider Avelien Haan, docent/onderzoeker NHL Stenden Thorbecke Academie en secretaris klachtencommissie SMKR.

Workshop 6 De (on)macht van justitie. Workshopleider: Willem Kolkman, voorm. zedenrechercheur bij politie.

Workshop 7 De invloed van de media. Workshopleider: Reina Wiskerke, columnist en redacteur bij het Nederlands Dagblad.

Workshop 8 Machtsspelletjes. Theatergroep Eduscènes.


Praktische informatie

Datum: 5 november 2022, 10.00 tot 15.45 uur

Locatie: Johannes Fontanus College, Wethouder Rebellaan 135, 3771 KA Barneveld.

Programma: Het complete programma met informatie over de workshops kan je hier downloaden.

Kosten: De Toerustingsdag kost € 50,- per persoon. Dit bedrag graag gelijktijdig met de inschrijving overmaken op rekeningnummer NL92RABO0309382130, t.n.v. Stichting Meldpunt Seksueel Misbruik te Veenendaal.

Inschrijven voor de Toerustingsdag en de workshops via het inschrijfformulier.