Toerusting voorjaar 2021

In het najaar 2020 en het voorjaar 2021 vond de jaarlijkse toerustingsdag plaats. In verband met de beperkende maatregelen vond deze toerusting plaats in digitale workshops. Je vindt een overzicht van deze workshops en het materiaal dat hierbij gebruikt is. Doe er je winst mee!

Toerustingsdag  Ik stond erbij en ik keek ernaar. 

De rol van omstanders bij seksueel misbruik. 

Omstanders van situaties van seksueel misbruik kunnen een rol van betekenis spelen bij het aanpakken en verwerken van het misbruik. Helaas roepen situaties van seksueel misbruik bij omstanders eerder gevoelens van ongemak op dan dat er impulsen naar bovenkomen om het slachtoffer te steunen. Angst om ons ideaalbeeld van een veilige kerk, het gelukkige gezin, de fijne familie op te moeten geven. 

Als we van betekenis willen zijn voor slachtoffers en stappen willen zetten om misbruik te voorkomen, zullen we onze verlegenheid met dit onderwerp onder ogen moeten zien en aan moeten pakken. Daar is moed voor nodig. Moed om niet weg te kijken hoewel dat soms een aantrekkelijke uitweg lijkt… 

Terugblik op ons digitale programma voorjaar 2021 

Workshop 1 Kijken wat er gebeurt 

Beleeftheater Eduscenes speelt geïmproviseerd gesprekssituaties na, passend bij dit thema. Jij hebt een actieve rol in deze workshop: Je kunt als toeschouwer je mening delen over alles wat je zowel verbaal als non-verbaal ziet gebeuren in de scène. De scène ontwikkelt zich door de inbreng van jouw reactie. Klik hier voor meer informatie over de workshop. 

Workshop 2 Jij staat erbij 

Als misbruik bekend wordt heeft dat niet alleen effect op het slachtoffer en op de dader, de hele omgeving komt in beweging. Tijdens deze workshop krijg je inzicht op het proces dat zich rondom seksueel misbruik afspeelt in gezinnen, families, kerk, dorp, Ook jij bent als vertrouwenspersoon onderdeel van dit proces.  
De samenvatting van deze workshop die is gegeven door Ryan Reinders kan je hier downloaden

Workshop 3 Jij kijkt niet weg 

Als je vermoeden of kennis hebt van seksueel misbruik kan je niet wegkijken. De juiste dingen doen kan van grote betekenis zijn voor het slachtoffer maar evengoed voor de dader. En voor jezelf. Welke hulpbronnen heb je ter beschikking? Welke steunende rol past bij jou en hoe boor je die rol bij anderen aan? 
Christien de Ruyter, vertrouwenspersoon bij het Meldpunt Misbruik maakt bij deze workshop gebruik van de ppt die je hier kunt downloaden

Workshop 4 Wat zie jij? 

In deze tijd met zijn beperkingen voor grote groepen komen gemeenteleden regelmatig in kleine groepen samen. Vaak aangevuld met digitale groepen. We zijn meer dan ooit digitaal verbonden via app, Zoom, facebook. Hoe onderhoud je een digitaal contact? Wat komt er bij kijken? Welke gedragsregels zijn belangrijk? Hoe houden we het veilig voor iedereen? 
Bij deze workshop hoort het materiaal van Chris en Voorkom!: In kaart brengen waar er in online-contact risicovolle situaties zijn. 

Workshop 5 Wat doe jìj? 

De #MeToo is als een beweging ontstaan vanuit slachtoffers van seksueel misbruik. Het wordt tijd dat de omgeving op gaat staan: een beweging van de Omstanders Van Seksueel Misbruik: Wij willen in een veilige omgeving opgroeien, te beginnen in de kerk! 
Welke kansen zie je als vertrouwenspersoon en welke hindernissen ervaar je? Enkele praktische handvatten die je zo kunt gaan gebruiken: een communicatieplan, een jaarplan, het document kerk in coronatijd. Tenslotte laten we je meegenieten van een beloftevolle afsluiting van de workshop